SÖZLEŞME BİLGİLERİ

  ELİF AKYIL DİL KULESİ YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

  Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları ;

  Bu sözleşme bir tarafta Elif Akyıl Dil Kulesi (Dil Kulesi olarak anılacaktır) ile yukarıda bilgileri girilen öğrenci adayı arasında, aşağıda belirtilen koşullarda akdedilmiştir.

  Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler ;

  2.1. Dil Kulesi’nin;
  a) Adı : Elif Akyıl Dil Kulesi
  b) Adresi : Yahyakaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sok. No : 31 İç Kapı No : 1 İzmit / KOCAELİ
  c) Telefon Numarası : 0 262 323 44 74
  d) Elektronik Posta Adresi : info@dilkulesi.com

  2.2. Öğrenci Adayı’nın bilgileri yukarıda girilmiştir.

  2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliği usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

  2.4. Taraflar, yazılı tebligatı süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

  Madde 3 - İşin Konusu ve Tanımı ;

  Öğrenci adayının yurtdışı eğitim kurumlarına yerleştirilmesi ve ilgili ülkede eğitim görebilmesi için sınav başvurularının ve konuyla ilgili gereken ödemelerin öğrenci adayı adına ve hesabına, ilgili eğitim kurumlarına Dil Kulesi tarafından sunulan hizmetlere kısaca ‘Danışmanlık Hizmeti’ denilecektir.

  İşbu sözleşme; Dil Kulesi tarafından sunulan, Türkiye İçinde Sunulan Danışmanlık Hizmetleri ve Yurt Dışında Sunulan Danışmanlık Hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Öğrenci Adayı talebine göre; sadece Türkiye İçinde Sunulan Danışmanlık Hizmetlerini, sadece Yurt Dışında Sunulan Danışmanlık Hizmetlerini ya da her ikisinden de yararlanabilir.


  3.1. Türkiye İçinde Sunulan Danışmanlık Hizmetleri ( 1.500 EURO + KDV )

  • Seçilen bölüm ile ilgili bilgilendirme
  • Seçilen bölüme Giriş Sınavı hakkında bilgilendirme
  • Sınava hazırlık için kaynak desteği
  • Sınava Hazırlık için kullanılacak kaynaklar hakkında bilgilendirme
  • Mentor Öğrenci Desteği ve WhatsApp Grubu
  • Üniversite Giriş Sınavına öğrenci adayı adına başvuru yapılması ¹
  • Üniversite kabul sonrası süreç hakkında bilgilendirme
  • Üniversite ön kayıt hakkı kazanılması halinde, ön kayıt işlemlerinin öğrenci adına yapılması
  • Öğrenci adayının tercih ettiği şehir hakkında bilgilendirme


  3.2. Yurt Dışında Sunulan Danışmanlık Hizmetleri ( 1.500 EURO + KDV)

  • Burs başvurusu işlemleri konusunda danışmanlık yapılması
  • Yurt başvurusu işlemleri konusunda danışmanlık yapılması
  • Aile maddi durum belgesi çıkarılması konusunda danışmanlık yapılması
  • Denklik belgesinin alınması konusunda danışmanlık yapılması
  • Konsolosluk eğitim vizesinin alınması konusunda danışmanlık yapılması ²
  • Öğrenci adayının gideceği şehirde karşılanması
  • Okul kayıt işlemlerinin öğrenci adayı adına tamamlanması
  • Resmi oturum başvurusunun öğrenci adayı adına yapılması
  • Vergi numarası, ulaşım kartı ve cep telefonu SIM kartı çıkarılması konusunda danışmanlık yapılması
  • Özel yurt ya da kalacak yerin ayarlanması ³
  • Banka hesabı açılması konusunda danışmanlık yapılması

  ( ¹ ) Üniversite Giriş Sınavı başvuru ücreti, öğrenci ve yasal velisine aittir. Sınav başvuru ücretleri 30 Euro ile 150 Euro arasında değişmektedir.

  ( ² ) Vize ücreti öğrenci ve yasal velisine aittir. Dil Kulesi gerekli evrakların hazırlanması konusunda öğrenci adayını bilgilendirmekle ve bu konuda danışmanlık yapmakla yükümlüdür.

  ( ³ ) Dil Kulesi, öğrenci adayı adına özel yurt başvurusu yapar. Yurtlarda yer olmaması durumunda paylaşımlı daire ya da özel oda tutulması konusunda danışmanlık yapar. Öğrenci adına, hususi daire tutulması ekstra ücrete tabidir.

  ( * ) Dil Kulesi, öğrenci adayı adına gerekli olan başvuruları yapar ve yurt dışındaki eğitim kurumları ile öğrenci arasında iletişim kurup danışmanlık yapmakla sorumludur. Başvuruların ardından öğrencinin sınavı geçememesi, kabul alamaması veya burs çıkmaması gibi durumlardan Dil Kulesi sorumlu tutulamaz. Dil Kulesi, öğrenci adayının herhangi bir sınavı kazanmasının, herhangi bir okula ya da yurda yerleşmesinin taahhüdünü vermez. Dil Kulesinin sorumluluğu, danışmanlık hizmeti ile sınırlıdır.

  ( ** ) İşbu sözleşmede bahsi geçen, Dil Kulesi’ne ödenen danışmanlık bedeli haricinde, ilgili kurum ve kuruluşlara ödenecek her türlü harç ve hizmet bedelleri, bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Danışmanlık hizmeti süresi boyunca, işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm masraflar öğrenci adayı ve velisine aittir.

  Madde 4 ; Dil Kulesi, yurtdışı eğitim kurumları ya da kuruluşları tarafından sağlanan eğitim koşulları konusunda ve eğitim kurumunun ya da kuruluşlarının verdiği bilgileri eksiksiz olarak öğrenci adayına iletir. Verilen bilgilerin içeriğinden sorumlu değildir. Eğitim kurumundan verilen yanlış bilgilerden ya da verilmiş taahhütlerin yerine getirilmemesinden Dil Kulesi sorumlu tutulmaz. İşbu sözleşmenin imzası ile öğrenci adayı kendisinin gerek yurtdışına çıkış ve oturum konularında gerek ise eğitim kurumu hakkında yeterli derecede bilgilendirildiğini kabul eder.

  Madde 5 ; Dil Kulesi ile olan ilişkilerde tek muhatap, başvuruyu yapan öğrenci adayıdır. Öğrenci ile ilgili işlemler ya da öğrencinin kişisel bilgileri hakkında üçüncü şahıslara bilgi verilmez. Öğrenci adayı ile ilgili olarak aile bireyleri aracılığı ile gelecek olan işlem talepleri yorum, şikayet ve talimatlar dikkate alınmayacaktır. Dil Kulesi’nin öğrenci adayı ile ilgili olarak üçüncü kişilerle iletişimde bulunma sorumluluğu yoktur.

  Madde 6 ; Dil Kulesi, kurumuna kabul edilen öğrenci adaylarının ilgili ülkeye gitmesi için gerekli olan vize, oturum izni ve benzeri başvuruları öğrenci adına ve namına yapacak olup, öğrenci adayının bizzat yapması (Vize başvurusu bizzat öğrenci adayının kendisi tarafından yapılacaktır ve bu konuda Dil Kulesi’nin bir sorumluluğu yoktur.) ya da hazır bulunması gereken hallerde öğrenci adayı gecikmeksizin bu işlemleri yapmak zorundadır. Öğrenci adayından kaynaklanan nedenlerle bu işlemlerin yapılmaması, öğrenci adayının yurt dışına gidememesi ya da eğitim kurumuna kabul edilmemesi halinde, öğrenci adayı iş bu sözleşme ile belirlenen hizmet bedelinin tamamının ya da bir kısmının kendisine iadesini talep edemez.

  Madde 7 ; Öğrenci adayı, Dil Kulesi tarafından kendisinden istenen belgeleri gecikmeksizin temin ile Dil Kulesi’ne zamanında teslim etmeyi ve hizmet bedelini ödemeyi taahhüt eder. Öğrenci adayı, kurum ve kuruluşlardan kendisine arama, email ve posta yoluyla gönderilen her türlü bilgiyi ve evrak talebini, gecikmeksizin Dil Kulesi'ne bildirmekle yükümlüdür. Gecikmeden dolayı yaşanan aksaklıklardan Dil Kulesi sorumlu değildir.

  Madde 8 ; Öğrenci adayı, Dil Kulesi’ne teslim ettiği belgelerin, doğruluğunu taahhüt eder. Teslim edilen belgelerdeki, sahte belge, hatalı belge ya da geçerliliğini yitirmiş belge vb. durumlarla öğrenci adayının yurt dışına gidememesi ya da eğitim kurumlarına kabul edilmemesi halinde hizmet bedelinin tamamının ya da bir kısmının iadesini talep edemez.

  Madde 9 ; Öğrenci adayının yurt dışındaki eğitim kurumuna sınav kaydı yapıldıktan sonra ilgili ülkede öğrenci adayının kendisinden dolayı sınava girmemesi ya da sınavı geçememesi ya da kabul alamaması gibi durumlarda, alınan hizmet bedelinn tamamı ya da bir kısmı iade edilmez. Dil Kulesi’nin sorumluluğu ilgili ülkede yasal olarak öğrencinin sınav kaydını yapana kadardır.

  Madde 10 ; Öğrenci adayı, sadece eğitim amacıyla yurtdışına gitmekte olup yurtdışına çıkışının işçi sıfatı ile çalışma ya da turistik amaç ile yapılmadığını kabul ve beyan eder.

  Madde 11 ; Dil Kulesi aracılığıyla yurtdışı eğitim kurumuna kaydını yaptıran öğrenci adayı, ilgili ülkenin yasaları ile eğitim kurumlarının ya da kuruluşlarının belirlemiş olduğu esasların tümüne riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu kurallara uymamaktan doğacak sonuçlardan tamamen öğrenci adayı sorumludur. Öğrenci adayı bu kurallara riayetsizlikten dolayı doğacak sonuçlar nedeniyle Dil Kulesi firmasından hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  Madde 12 ; Eğitim kurumları yada kuruluşları tarafından kabul görerek, eğitim amaçlı davetiyesi çıkarıldıktan sonra başvurusunu iptal eden ya da kaydı gerçekleşen eğitim kurumunu ya da kuruluşunu değiştirmek isteyen, bu eğitim kurumuna devam etmek istemeyen öğrenci adaylarından bu sözleşme uyarınca alınan masrafları da içerecek hizmet bedeli geri ödenmez .

  Madde 13 ; Öğrenci adayı eğitim göreceği ülkeye varışından itibaren, eğitim kurumuna söz verilen tarihte ulaşmak ve söz verilen tarihe kadar eğitimlerini almak zorundadır. Öğrenci adayı ilgili ülkeye varıştan dolayı keyfi olarak eğitim kurumuna gitmez veya eğitimine başladıktan bir süre sonra tek taraflı bir karar ile devam etmez ise bu nedenle ilgili kurumlar tarafından vizesi iptal edildiği ve geri dönmek zorunda kaldığı takdirde Dil Kulesi’nden hiç bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

  Madde 14 ; Yurtdışı konaklama şartlarının olumsuzluğu, ücretlerinin yüksekliği, eğitim saatlerinin kısalığı ya da uzunluğu, zaman diliminin farklılığı, ulaşımın zor olduğu, iletişim olanaklarının son derece kısıtlı olduğu ve benzeri nedenler ile meydana gelebilecek aksaklıklardan, sağlık sorunlarından, eğitim kurumunun beğenilmemesinden ve öğrenci adayı ile eğitim kurumu arasında bu ve benzeri nedenlerden oluşabilecek ihtimallerden Dil Kulesi sorumlu tutulamaz.

  Madde 15 ; Öğrenci adayı başvuru işlemleri tamamlanıncaya kadar olan süre boyunca 2.2 maddesinde belirtildiği adresin resmi tebligat adresi olduğunu, e-mail adresi ve cep telefonu numarasına gönderilecek elektronik postalar ve kısa mesajla yapılacak bilgilendirmeleri geçerli tebligat kabul edeceğini aksi takdirde meydana gelebilecek sorun, gecikme, iptal maddi ya da manevi zarardan Dil Kulesi’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

  Madde 16 ; Yurtdışında eğitim almakta olan öğrenci adayı, Dil Kulesi’nin faaliyet konusu ile ilgili olarak işlem ve eylemlerde bulunmamayı, Dil Kulesi hakkında, medya ve internet ortamında asılsız itham ve beyanlarda bulunmamayı, aksi halde; doğacak her türlü maddi ve manevi zarar ile yargılama giderlerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

  Madde 17 ; Danışmanlık hizmeti sırasında elde edilen bilgiler Dil Kulesi'nin yazılı onayı olmadıkça başka amaçla kullanılamaz, herhangi bir basılı ya da dijital ortamda yayınlanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Bu maddenin ihlali durumunda, öğrenci adayı, Dil Kulesi tarafından kendisinden talep edilecek zarar tazminini yerine getirmek ve cezayı ödemek zorundadır.

  Madde 18 ; Hizmet bedeli, sözleşmenin dijital ortamda doldurulma tarihinde öğrenci adayı tarafından ödenmek zorundadır. Hizmet bedeli ödenmediği takdirde Dil Kulesi’nin bu sözleşmenin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmesi beklenemez ve Dil Kulesi hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. Öğrenci tek taraflı olarak sözleşmeden imza tarihinden sonra ilk üç gün içinde cayarsa öğrenci adayı ile ilgili hiçbir işlem yapılmamış olması halinde hizmet bedelinin yarısını, işleme başlanmış olması halinde %70’ini ödemek zorundadır. Üç günden sonraki caymalarda öğrenci hizmet bedelinin tamamını ödeme zorundadır. Ücret iadesi yapılmaz.

  Madde 19 - Mücbir Sebepler ; Dil Kulesi’nin elinde olmayan herhangi bir nedenle (grev, lokavt, terör hareketleri, çığ, deprem, don, fırtına, kar, salgın hastalık, su baskını, yıldırım gibi olaylar, abluka, darbe, hırsızlık, istila, savaş ve seferberlik hali, silah altına alınma, ekonomik kriz, mevzuat değişikliği gibi durumlar) meydana gelebilecek olağanüstü durumlar sebebiyle eğitimin öngörülen programa uygun gerçekleşmemesi durumunda Dil Kulesi’nin sorumluluğu yoktur.

  Madde 20 - Anlaşmazlık Çözümü ; İşbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde KOCAELİ MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ tek yetkili kılınmıştır.

  Madde 21 - Yürürlülük ; İşbu sözleşme, öğrenci adayının bu formu doldurup, kimlik numarası açıklaması ile ödemeyi yaptıktan sonra yürürlüğe girer. Sözleşmenin geçerli olması için, ıslak imza zorunluluğu yoktur. Öğrenci adayının formu doldurup göndermesi ile sözleşme geçerlilik kazanır.

  İşbu sözleşme, tarafların kendi aralarında, dijital ortamda, yukarıdaki maddeler çerçevesinde doldurulup onaylanmış, Türkiye İçinde Sunulan Danışmanlık Hizmetleri ve Yurt Dışında Sunulan Danışmanlık Hizmetleri verilmesi konusunda yapılmış danışmanlık sözleşmesidir.